Share

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüsüm : Kentsel gelismenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alindigi ve kentteki sorunlu alanlarin saglikli ve yasanabilir hale getirilmesi için yikip yeniden yapma, canlandirma, sagliklastirma veya yeniden yapilandirma için proje üretilmesi ve uygulama yapilmasidir.

Özetle kentsel dönüsüm bir kentin dokusun bozan sorunlarin giderilmesi anlamina geliyor.

Gecekondu dönüsüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapilasma alanlari ile ekonomik ömrünü doldurmus bulunan çöküntü alanlarinin gerekli tüm kentsel ve sosyal donati hizmetleri getirilerek olasi tüm dogal afet riskleri de bertaraf edilecek sekilde yeniden fenni ve sihhi standartlara haiz bir sekilde yapilandirilmasi” amaçlanmaktadir.

Kentlerdeki çarpik yapilasma ve yarattigi sorunlarin çagdas sehircilik ilkeleri ve planlama esaslarina uygun olarak yeniden yapilandirilmasini saglamak üzere kentsel dönüsüm projeleri gündeme gelmistir. Bu hususta 5393 sayili Belediye Kanunu, 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayili Yipranan Tarihi Ve Kültürel Tasinmaz Varliklarin Yenilenerek Korunmasi Ve Yasatilarak Kullanilmasi Hakkinda Kanun ve 5104 sayili Kuzey Ankara Girisi Kentsel Dönüsüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadir.